Els objectius d'aquest curs són:
   
  Aprendre a treballar amb l'ordinador?
  Conèixer conceptes bàsics de l'entorn windows i linux
  Dominar les eines de treball: el ratolí i el teclat.
  Assolir coneixements de les eines bàsiques de dibuix
  Conèixer els accesoris de treball: calculadora, explorador d'arxius, etc.
  Aprendre a gestionar la informació: arxius, carpetes, etc.
  Dominar els conceptes bàsics relatius al processament de textos: Com escriure una carta o fer una invitació d'aniversari...
  Utilitzar els recursos multimèdia a l'abast: el CD-ROM i el DVD-ROM (música, imatges, vídeos, sons)