Sessions
inici
primera sessiósegona sessióquarta sessiócinquena sessiósisena sessió
 
 

Escriure un text

- Ara practicareu escrivint un text.

- Fareu servir un programa molt senzill el Notepad. El teniu a qualsevol ordinador que disposi del sistema operatiu WIndows (95, 98, XP...). Podeu fer servir qualsevol altra programa de textos.

- Feu clic a Inici - Programes - Accesoris - Notepad ( o Bloc de Notes)

- Escriviu aquest text:

- Quan acabeu d'escriure el text desareu el document. Seguiu els passos de la següent pràctica:

Desar un document

- Feu clic al menú Fitxer - Desar

- escriviu un nom pel fitxer, per exemple tartera

- En aquesta finestra podreu decidir a quin lloc de l'ordinador guardem la informació. Seguiu les instruccions del formador/a. Si ho feu a l'ordinador de cas, la carpeta mis documentos que està dins el disc dur ja és correcta. Si voleu desar la informació en un disquet o en un pen-drive, feu clic a

- Fent clic a una de les opcions canviareu el lloc de destinació del fitxer.

- Proveu de fer-ho a Mis documentos,

- És molt important no barrejar un munt de fitxer, per això va bé crear carpetes.

- Feu clic a la icona I poseu el vostre nom a la nova carpeta.

- Ara escriviu el nom del vostre fitxer: tartera.

- Feu clic a d'acord

 

 Gestió de la informació

Documents o fitxers

  Tota la informació que podem llegir, veure, escriure o produir amb un ordinador s'organitza en fitxers. També en podem dir documents, sobre tot si es refereix a text o gràfics. Els fitxers doncs són unitats d'informació que trobem o desem a les diferents unitats de l'ordinador.

Aquestes unitats es diferencien per unes lletres A: C: D: F: G: ...

C: és el disc dur de l'ordinador. De vegades pot estar dividit en dues unitats (C: i D:)

A: és la unitat de disc flexible. Hi posem disquets de 1,4 Mb de capacitat. Va bé per desar fitxers de text o gràfics que no ocupin massa.

D: és la unitat de CD-ROM o de DVD-ROM, pot ser que l'ordinador assigni altres lletres a aquesta unitat. Depenent dels recursos dels que disposa la màquina.

Si inserim una unitat de llapis (pen-drive), el sistema li assignarà una altra lletra: F, G, H, etc.

El sistema sempre guarda la C: pel disc dur i la A: pel disc flexible.

 

Noms dels fitxers: les extensions

El nom d'un fitxer té dues parts:

El nom està format per la combinació de lletres I si volem números. Alguns sistemes operatius limiten la llargària del nom a vuit caràcters, sense accents ni espais. WIndows XP permet noms llargs, amb espais I accents. Quan triem un nom cal que per nosaltres després sigui significatiu I recordem el contingut del mateix.

L'extensió és un grup de tres lletres característiques del programa amb el que hem fet el fitxer. Si és un document de text fet amb el BLoc de notes, aquest programa automàticament quan desa el fitxer li afegeix un punt I tres lletres al nom que nosaltres havíem assignat al document.

Aquí teniu un quadre amb algunes de les extensions més usuals I els programes o tipus de programes que les generen:

.avi

Arxiu de video

.bmp

Format d'imatge

.doc

Document de Word

.gif

Format d'imatge

.htm/html

Pàgina web

.jpg/jpeg

Format d'imatge

.mp3

Arxiu de so.

.mpeg

Arxiu de video

.pdf

Arxiu d'Acrobat

.rar

Fitxer comprimit

.sxw

Document de text d'OpenOffice

.tmp

Arxiu temporal

.txt

Document de text

.wav

Arxiu de so.

.zip

Fitxer comprimit

Les carpetes i la seva organització

 

Les dades, els programes, tota la informació de l'ordinador s'organitza en carpetes. En cas contrari ens troabríem amb milers d'arxius barrejats on seria molt difícil trobar el document amb el que treballàvem o els programes no s'instal.larien correctament.

Imagineu que entreu a treballar a una oficina d'un contable i us trobeu una taula plena de papers que heu de desar. Què faríeu? Primer esbrinar quin tipus de documents són: albarans, factures, cartes comercials, fitxes de clients, de proveïdors. Quin embolic! Ara, segurament decidirieu agafar unes carpetes de colors i classificar-los: una carpeta pels albarans, una altra per les factures, una altra per les fitxes de clients, una altra pels proveïdors, etc. Però ara, què en feu de les carpetes? Doneu una ullada ràpida a l'oficina i trobeu un arxivador de calaixos en un racó, i està buit! A omplir-lo: un calaix per les carpetes d'albarans ( ja heu vist que en necessitàveu unes quantes), un altre per les factures, un altre calaix per les fitxes de clients i un altre pels proveïdors. Llestos! Documentació endreçada, ja no passarà més això...

 

 

DIRECTORIS (CARPETES) DEL SISTEMA

En aquesta pràctica obrireu les carpetes i coneixereu com s'organitzen.

1. Executeu l'Explorador de Windows.
2. Obriu la unitat (C:). Obriu les branques que depenen de la carpeta Archivos de Programa, actuant sobre el senyal de la seva esquerra. Proveu, també, amb les tecles + i - del teclat numèric. Fins on es pot arribar?
3. Inseriu el CD-ROM de formació i desplegueu l'estructura de carpetes que té, observeu el seu contingut i com són estructurats els arxius.
4. Reduïu totes les branques de l'arbre, només heu de veure una carpeta anomenada Escriptori. Expandiu-la observeu les carpetes que s'obren: El meu ordinador, veïnatge de la xarxa, els meus documents, la paperera, ....
5. Observeu, ara, les carpetes que són dins de El meu ordinador Comproveu l'existència d'Unitats de disc i de carpetes de sistema. Obriu la visió en Detalls i observeu la informació associada. Observeu el contingut de les diferents carpetes del sistema.

 

GESTIÓ DE LES CARPETES

En aquesta pràctica seguireu aprofundint en la utilització de les carpetes de Windows, treballant la creació, el canvi de nom, la còpia i desplaçament de carpetes

 

1. Obriu l'Explorador de Windows.
2. Situant-vos en la carpeta tic i creeu una nova carpeta: Aneu al menú Archivo | Nuevo | Carpeta, anomeneu-la practica
3. Ara us situeu en la carpeta practica i creeu una nova carpeta anomenada imatges
4. Creeu dos carpetes més penjades de practica; anomeneu-les controls i exercicis respectivament.
5. Desplaceu la carpeta exercicis a dins de la carpeta imatges:Seleccioneu la carpeta exercicis i mantenint premut el botó dret del ratolí desplaceu la carpeta fins imatges i feu clic Desplaça aquí


6. Féu una còpia de la carpeta controls dins de la carpeta imatges: Seleccioneu la carpeta controls i mantenint premut el botó dret del ratolí desplaceu la carpeta fins imatges i feu clic Copia aquí.
7. Canvieu el nom d'una carpeta: Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la carpeta exercicis i seleccioneu Canvia el nom. Canvieu-l'hi el nom per treballs. El mateix resultat es pot aconseguir si premeu la tecla F2.

 

UNITATS DE DISC

Aquesta pràctica consisteix en la manipulació de diferents unitats i suports de disc per tal de saber-ne les seves peculiaritats. També fa un recorregut sobre el procediment que cal seguir per esbrinar el contingut de les diverses unitats. Finalment, s'activa/desactiva la pestanya de protecció i es dóna format a un disquet.

1. Localitzeu els dispositius de disc existents a l'aula: disc dur , la disquetera , el lector de CD-ROM , CD-WRITER, DVD o algun altre de què disposi el centre.
2. Obriu El meu ordinador. Observeu les unitats de què disposa el vostre ordinador
3. Comproveu la capacitat d'un disc dur, d'un CD ... des de la finestra El meu ordinador: Feu clic, amb el botó dret del ratolí, sobre la icona i seleccioneu, del menú de context, l'opció Propietats.
4. Obriu la unitat C:. Observeu les carpetes i arxius que conté. Feu el mateix amb les unitats S: i T:. Feu clic, amb el botó esquerre del ratolí, sobre la unitat.
5. Doneu format ple a un disquet: Inseriu un disquet en la unitat A: Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de i seleccioneu Formata...
6. Doneu format ràpid a un disquet. Quina utilitat té donar un format ràpid? Comproveu si un disquet està formatat de fàbrica.
7. Activeu la pestanya de protecció d'un disquet. Intenteu donar-li alguna modalitat de format.

 

 FORMATAR I FER UNA CÒPIA TOTAL O PARCIAL D'UN DISQUET

 

FORMATAR UN DISQUET

1. Feu clic sobre la icona El meu ordinador.
2. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona i seleccioneu del menú de context l'opció Formata....També es pot fer des del menú Archivo | Formata.... A la pantalla apareix una finestra com aquesta


Tipus de format:

- Ràpid (esborrar): suprimeix tots els fitxers del disc però no l'escaneja per veure si hi ha sectors danyats. Aquesta opció només funcionarà si el disquet ha estat formatat abans. Escolliu aquesta opció quan estigueu segurs que el disc no està danyat.
- Ple: formata el disc perquè pugueu emmagatzemar-hi informació. Si el disc conté algun fitxer, el formatatge el suprimirà. En Windows XP, si no s'indica el contrari, el tipus de format per defecte és Ple.
- Copiar només els fitxers de sistema: copia fitxers de sistema a un disc que ja està formatat, sense suprimir els fitxers que ja existeixen al disc. En el cas del Windows XP, no existeix aquesta opció.

Altres opcions:

- Etiqueta: opcionalment, es pot escriure un nom per al disc formatat per poder-lo identificar. - Visualitzar el resum en acabar: una vegada formatat el disquet, us informa de la quantitat d'espai disponible al disc i dels sectors danyats, si n'hi ha (Windows XP no dóna cap informació en finalitzar el procés de format).
- Copiar els fitxers del sistema: copia fitxers de sistema al disc després de ser formatat. La opció equivalent, en Windows XP, s'aconsegueix activant l'opció Crea un disc d'inici de l'MS-DOS.

4. Activeu Ple i Visualitzar el resum en acabar i tot seguit feu clic al botó Inici (recordeu que aquesta opció eliminarà tota la informació del disc). Windows XP no mostra cap informació en acabar el procés de format. Per a obtenir aquesta informació s'hauria de donar format al disc des de l'Indicador d'ordres.
5. Un cop finalitzada l'operació, comproveu que la capacitat del disc és màxima i no té sectors danyats.

 

COPIAR TOTAL D'UN DISQUET

. Introduïu el disc original (no serveix un disquet amb sectors danyats) a la unitat corresponent.
2. Feu clic sobre la icona El meu ordinador.
3. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona i seleccioneu del menú de context l'opció Copia un disquet... .També es pot fer des del menú Archivo | Copia un disquet...

4. Feu clic al botó Inici per començar la còpia.
5. Al cap d'una estona us sortirà una finestra d'informació. Realitzeu els procediments a fer i tot seguit premeu D'acord.6. Un cop finalitzada la còpia sortirà un quadre diàleg que us confirmarà que la còpia s'ha efectuat amb èxit. Tot seguit premeu el botó Tanca per acabar.

 

 

FER UNA CÒPIA PARCIAL D'UN DISQUET A UN ALTRE A TRAVÉS DEL DISC DUR

1. Obriu l'Explorador de Windows.
2. Creeu una carpeta al disc dur.
3. Inseriu el disquet original en la unitat corresponent.
4. Feu clic sobre la icona .
5. Seleccioneu els fitxers que voleu copiar i copieu-los en la carpeta creada anteriorment.
6. Inseriu un altre disquet (disquet de destinació) i, a continuació, copieu els fitxers des de la carpeta al disquet.

 

  amunt