Sessions
inici
primera sessiósegona sessiótercera sessiócinquena sessiósisena sessió
 
 
El processador de text
 
Introducció
 

La humanitat ha utilitzat, al llarg de la història, diferents suports i eines per escriure. El fang, la pell d'animals, el papir, el paper,... són alguns dels materials que s' han utilitzat per deixar documents escrits i els pals, plomes, llapis, bolígrafs, màquines d'escriure,... eines que s'han fet servir per escriure'ls.

L'evolució de la tecnologia ens ha portat la possibilitat de que les persones utilitzem un suport "digital" per deixar els nostres escrits i una eina anomenada "ordinador" per poder-lo fer.

Aquesta nova eina es permet fer moltes més coses a part d'escriure textos: jugar, dibuixar, escoltar música, saber les notícies del dia,... Per poder fer cada una d'aquestes activitats l'ordinador necessita de programes específics. Els programes (software) que ens permeten escriure textos, utilitzant l'ordinador, es diuen Processadors de text.

N'hi ha varis processadors de text en el mercat i, la majoria, ens ofereixen uns resultats semblants. En aquesta sessió del curs utilitzarem l'OpenOffice per ser un programa de lliure disposició que podem tenir-lo instal.lat al nostre ordinador i utilitzar-lo sense necessitat d'haver-lo de comprar. Les mateixes pràctiques, però, us serviran si voleu utilitzar el processador de text "Word" de l'empresa Microsoft.

 
Entorn de treball.
 

La manera més fàcil d'obrir el programa OpenOffice és clicant dues vegades sobre l'icona de l'escriptori (si hi és). En cas de no ser-hi, haureu de seguir el camí:

Inici >>> Programes >>> OpenOffice >>> Document de text

Un cop carregat el programa us apareixerà una finestra com aquesta:

 

A la part superior hi trobem les utilitats del programa més importants:

La resta de l'espai de processador l'ocupa, majoritàriament, el full on escriurem el nostre text.

 

 

Totes les possibilitats que ens ofereix el processador de text les trobem a la Barra de menús. Quan cliquem amb el botó esquerre del ratolí sobre de cada una de les paraules que hi ha en aquesta barra, se'ns desplega el menú on podem seleccionar diferents opcions.

En aquesta sessió utilitzarem, bàsicament, dues Barres d'eines:

- Barra de funcions, també dita Barra estàndard o Barra d'icones.

- Barra d'objectes, també dita Barra de format

 

Prąctica 1. Fer servir el teclat per escriure un text.

En aquesta pràctica utilitzarem el teclat de l'ordinador com a màquina d'escriure. Aquells que ja heu fet servir maquines d'escriure elèctriques us resultarà molt fàcil. Aquells que vulgueu aconseguir una velocitat i ritme d'escriptura bons amb el teclat, haureu de dedicar algunes hores en un curs específic de mecanografia amb ordinador.

El primer que cal fer és obrir un document nou. Per defecte, quan obrim el programa de tractament de text ja se'ns obre un full en blanc d'un document nou.

Si no teniu visibles les Barres d'eines, cliqueu sobre la paraula Fitxer de la Barra de menús i i seleccioneu Nou >>> Document de text.

Cada cop que feu clic sobre de l'icona de la Barra de funcions, el programa us crea un nou full en blanc en el que podreu escriure.

* Cliqueu la icona i creeu-ne un.

Ara, és important que us fixeu en el cursor que fa pampallugues en el full en blanc que heu creat. El cursor semper us indica el lloc del full on s'escriurà el que teclegeu.

* Cliqueu aquí i escriviu el text que hi ha en el full de l'OpenOffice que heu creat.

   

 

Si voleu conèixer quines tecles heu de prémer per aconseguir escriure majúscules, accents, esborrar,etc. cliqueu aquí.
   

 

Per moure el cursor pel text podeu fer servir les tecles del cusor per desplaçar-lo o, simplement, feu un clic amb el botó esquerre del ratolí al lloc del text on el vulgueu situar.
   

 

Prąctica 2. Desar, obrir i tancar un document.

Un cop tenim el nostre text, cal enregistra-lo per no perdre tota la feina que hem fet. Per fer-ho cal prémer la icona que hi ha e la Barra de funcions.

Ens apareixerà aquest menú:

Automàticament el programa us afegirà, al nom del vostre document, l'extensió ".sxw" que indica que és un document que s'ha creat amb el programa OpenOffice.

Un cop posat el nom al document cal prémer i ens quedarà guardat a la carpeta que hem seleccionat amb el nom que li hem posat.

Ara ja podeu tancar el document que el vostre treball no es perdrà.

* Per fer-ho premeu la creueta que hi ha a la part dreta de la Barra de menús. Si no haguéssiu guardat abans el document, ara, el programa, us demanaria que ho féssiu.

Per obrir un document, si no tenim la Barra de funcions, haurem de prémer la paraula Fitxer de la Barra de menús i seleccionar .

Si tenim la Barra de funcions, haurem de clicar la icona .

Seguiu els passos que s'indiquen a la il·lustració d'aquí sota i tornareu a tenir, en el processador el document que havíeu escrit:

 

Format de text.
   
Ara que ja tenim un text escrit en el nostre ordinador aprendrem algunes de les possibilitats que ens ofereixen els processadors de text per tal de millorar la presentació, que siguin més ordenats, que puguem ressaltar allò que més interessa,...
   

 

Prąctica 3. Tipus de lletra i grandària.

L'OpenOffice ens ha escrit el nostre text en un tipus de lletra i una grandària determinats. Nosaltres els canviarem:

Primer heu de seleccionar la part de text a la que voleu canviar el tipus de lletra. Nosaltres seleccionarem tot el text.

* Feu clic amb el botó esquerre del ratolí al començament del text i arrosegueu-lo, sense deixar de pitjar, fins arribar al final. El text us ha de quedar ressaltat com a la imatge. Ara teniu el text seleccionat.

*Aneu ara fins a la Barra d'objectes i cliqueu el botó que hi ha a la dreta del nom del tipus de lletra s'obrirà un menú desplegable amb els tipus de lletra que té instal.lats l'ordinador.

* Seleccioneu el tipus de lletra "Comic Sans MS"

* Torneu a seleccionar el text i canvieu, ara, la grandària de la lletra.

* Cliqueu el botó dret de l'opció i seleccioneu la grandària 20.

El text té ara aquesta aparença:

* Canvieu, seguint el mateix procés, el tipus de lletra i la grandària d'algunes paraules o parts del text.

 

Si us equivoqueu, no passa res. Sempre podreu desfer el que us ha quedat malament o no us agrada, clicant l'icona de la Barra de funcions.
   

 

Prąctica 4. Negreta, cursiva i subratllat

Per ressaltar diferents parts d'un escrit, els processadors de text tenen aquests tres botons agrupats a la Barra d'objectes . Ens permeten fer que una paraula o part de l'escrit aparegui en negreta , en cursiva o subratllat

Perquè una part de l'escrit estigui en un d'aquests estils, primer haurem de seleccionar-la (igual que hem fet en la pràctica anterior) i després clicar el botó corresponent. També és possible fer que el text estigui en més d'un estil alhora o en tots tres.

* Feu que el títol del nostre text "La Manresa Moderna" estigui en negreta, en cursiva i subratllat.

* Subratlleu Sant Ignasi de Loiola i Manresa.

* Poseu en cursiva barroc i art déco.

* Podeu aplicar aquests estils a altres parts del text que vulgueu ressaltar.

 

Prąctica 5. Alineació de text.

Al costat dels botons d'estil, trobem els botons d'alineació de text . Sempre HI haurà un dels botons ressaltat que ens indica quina alineació té el paràgraf de text on tenim el cursor.

Hi ha quatre possibilitats:

Text alineat a l'esquerra

El text queda a la part esquerra de la línia i l'espai en blanc, si n'hi ha, a la dreta.

Text centrat

El text queda al centre i l'espai en blanc es reparteix a la dreta i a l'esquerra del text.

Text alineat a la dreta

El text queda a la part dreta de la línia i l'espai en blanc, si n'hi ha, a l'esquerra.

Text justificat

El text es reparteix en la línia per aconseguir que no hi hagi espai en blanc ni a la dreta ni a l'esquerra.

Igual que en les pràctiques anteriors, abans d'alinear hem de seleccionar sobre quina part del text volem que s'efectui l'alineació.

Un cop seleccionat el text, pitjarem el botó corresponent a l'alineació triada.

* Poseu el títol centrat i justifiqueu la resta de l'escrit.

* Alinieu el títol i el text a la dreta.

 

Prąctica 6. Els colors.

Ara li donarem un toc artístic al nostre escrit.

A la dreta de la Barra d'objectes trobem aquests botons .

Quan cliquem a sobre de cadascun se'ns desplega un menú per poder triar un color.

Podem donar color al text clicant , podem ressaltar una part del text clicant i podem pintar el fons del paràgraf cicant .

Per poder-ho fer, igual que en les pràctiques anteriors, cal seleccionar la part del text sobre la que volem que canvii el color.

* Seleccioneu i poseu un color al títol.

* Ressalteu en color les paraules Manresa i Modernisme

* Trieu un color com a fons del paràgraf del text i apliqueu-lo.

 

Prąctica Final.

Cal que cliqueu aquí. S'obrirà un document en el processador de text amb un format bàsic que està extret del web de l'Ajuntament . Cal que utilitzeu el que heu après en les pràctiques anteriors per millorar la presentació de l'escrit.

Un cop estigueu satisfets/satisfetes del resultat, guardeu-lo a la carpeta dels vostres documents amb el nom "turisme".

També el podeu imprimir clicant el botó de la Barra de funcions.

   
 
amunt