La Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, parla del passat, del present i del futur de la Xarxa Punt TIC. Gaudeix del nou reportatge audiovisual!

«Un dels elements que ens caracteritza és la Carta de Drets i de Responsabilitats Digitals i un dels drets que intentem promoure és la possibilitat d’accedir a la connectivitat, a dispositius i a eines digitals. En aquest marc, la Xarxa Punt TIC és un element clau, són punts de proximitat digital de la ciutadania», explica Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Després de més de vint anys d’activitat, la Xarxa Punt TIC, que actualment compta amb més de 400 membres, ha permès que hi hagi hagut capil·laritat de la revolució digital arreu del territori i alhora mantenir una escolta activa per a conèixer en tot moment les necessitats de pobles i ciutats. «És una xarxa que té una gran capacitat d’evolució amb el pas del temps pel que fa a espais, equips, programaris, eines i, sobretot, continguts. Aquest ha estat un dels seus grans encerts. Els Punt TIC són un espai de trobada, un espai on resoldre dubtes, on clarament hi ha un tret diferencial: les persones dinamitzadores, persones que tenen un talent increïble i que no només saben de l’entorn digital sinó que també saben donar resposta a les necessitats de la ciutadania», afirma Arroyo.

La promoció de les vocacions tecnològiques entre nenes i noies i l’ús crític i responsable de les noves tecnologies a les llars són dos dels temes centrals que actualment vertebren la Xarxa Punt TIC. De la mateixa manera, la innovació social digital té una presència destacada. «El fet digital és el que ens ha de permetre avançar. No posem una eina digital com a solució per defecte, sinó que ens plantegem com els entorns digitals ens poden ajudar a assolir aquest ideal de societat. I nosaltres, la Xarxa Punt TIC i la Direcció General, anem en aquest camí: crear una comunitat digital madura, empoderada i crítica», conclou Arroyo.