El Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d'alfabetització digital i d'accés a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic i ajuda personalitzada.

És el lloc on les persones participants realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport d'una o diverses persones, faciliten a la ciutadania l'accés a la societat de la informació. Definició de telecentre a la Viquipèdia.

Des d'un Punt TIC, es pot realitzar una cerca a Internet, disposar d'un servei de correu electrònic, fer servir equips informàtics, rebre formació sobre l'ús d'un ordinador, cercar i avaluar informacions, realitzar tràmits administratius i consultar el compte corrent. D'altra banda, cal no oblidar que l'aparició de nous dispositius, nous serveis i noves formes de relacionar-nos ens ofereixen nous reptes i noves oportunitats. L'activitat dels Punt TIC és una ferma aposta per l'accés universal a les TIC.

També, les noves formes de treballar com el coworking són presents a la Xarxa Punt TIC. El coworking és una pràctica que es basa en la filosofia del “Co”: compartir coneixement, col•laborar i establir sinergies, crear aliances empresarials i cooperar per competir.
També, són nous serveis, l’aprenentatge de la programació i la robòtica. Alguns Punt TIC desenvolupen activitats per la ciutadania en robòtica educativa i programació, estenent així la capacitat creativa i innovadora de la tecnologia a partir de la creació de jocs d’ordinador i robots.

Es calcula que hi ha més de 4.000 telecentres a tot l'Estat espanyol, entre els quals, uns 500 aproximadament pertanyen a la Xarxa Punt TIC.

Punt TIC Òmnia de la Trinitat Nova

Qui pot anar a un Punt TIC?

Un Punt TIC és un local d'accés públic obert a tothom, a qualsevol ciutadà, empresa, col·lectiu, professional i administració local que manifesti la seva voluntat i/o necessitat d'accedir als recursos que la Xarxa Punt TIC els ofereix, amb caràcter general, i, de forma prioritària, aquells col·lectius socials o empresarials amb més dificultats d'accés a la societat de la informació.

Què hi ha a un Punt TIC?

Al Punt TIC, hi ha una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb accés a Internet i impressores, i que disposen de programari actualitzat. També, la majoria tenen altres serveis i utilitats, com ara escàner o càmera web.

Què puc fer a un Punt TIC?

 • Cursos de formació i d'iniciació a la informàtica
 • Cursos i tallers de moltes temàtiques relacionades amb els ordinadors (tractament d'imatge, navegació per Internet, pàgines web...)
 • Activitats d'autoformació
 • Participar als projectes comunitaris del barri que es facin des del Punt TIC
 • Conèixer moltes persones que vindran a aprendre al punt
 • Fer els treballs de l'escola o la universitat
 • Fer servir els equips i recursos per a la gestió d'una entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades)
 • Informar-te de la cerca de feina per Internet
 • Accés lliure per utilitzar lliurement l'ordinador en els horaris disponibles
 • Conèixer i créixer amb la robòtica educativa, la programació o fins i tot la impressió 3D.
 • Aprendre i assessorar-se sobre emprenedoria gràcies a la relació amb La Xarxa Emprèn. Es tracta d'una xarxa publico-privada d'entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci. Més de 150 entitats i 500 tècnics i tècniques experts donen cobertura a totes les comarques de Catalunya.

Hi haurà algú que m'ajudi?

A cada Punt TIC, hi ha una persona dinamitzadora, que és qui acompanya les persones que van al punt. El personal dinamitzador és una figura fonamental per al bon funcionament del punt.

Cal destacar el paper del dinamitzador/a com agent que detecta les necessitats del territori, acompanya la ciutadania en les seves primeres passes al món digital i converteix els Punts en espais d'informació, formació, treball comunitari, ocupabilitat, participació, innovació i motor econòmic.

La persona dinamitzadora és qui informa dels cursos i qui acompanya els participants, donant atenció diferenciada a cada persona. També, planifica les activitats, organitza els cursos, dóna formació, manté l'equipament, etc.